Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Xe bus Đà Nẵng - Hội An

LOẠI XEGIỜ ĐIGIỜ ĐẾNTHỜI GIANBẢNG GIÁ
 Ghế ngồi10.4512.001.15 giờ 130.000
 Ghế nằm15.4517.001.15 giờ160.000
Chú ý: 
- Giá vé được tính theo vnd/ người lớn
- Gía vé trẻ em (ghế ngồi) từ 2 – 5 tuổi bằng 75% giá người lớn
- Trẻ em từ 6 tuổi được tính như người lớn
- Đối với giường nằm giá vé trẻ em được tính như người lớn
Giá vé bao gồm:
- Xe 40 chỗ 
- Giường nằm
- Điều hòa
- Nước uống
- Khăn lạnh
Liên hệ: Công ty TNHH Vietnam Tourist     
Địa chỉ: Số 86 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04-38770298  Fax: 04-38770298
Hotline: +84.978.198.489

Xe bus Huế - Hội An

LOẠI XE  GIỜ ĐI     GIỜ ĐẾN THỜI GIANBẢNG GIÁ
 Ghế ngồi8.0012.004 giờ210.000
 Giường nằm13.3017.003.5 giờ250.000
Chú ý: 
- Giá vé được tính theo vnd/ người lớn
- Gía vé trẻ em (ghế ngồi) từ 2 – 5 tuổi bằng 75% giá người lớn
- Trẻ em từ 6 tuổi được tính như người lớn
- Đối với giường nằm giá vé trẻ em được tính như người lớn
Giá vé bao gồm:
- Xe 40 chỗ 
- Giường nằm
- Điều hòa
- Nước uống
- Khăn lạnh
Liên hệ: Công ty TNHH Vietnam Tourist     
Địa chỉ: Số 86 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04-38770298  Fax: 04-38770298
Hotline: +84.978.198.489

Xe bus Hội An - Huế

LOẠI XE  GIỜ ĐI    GIỜ ĐẾNTHỜI GIANBẢNG GIÁ
 Ghế ngồi7.4512.004.15 giờ210.000
 Giường nằm13.3017.003.5 giờ250.000
Chú ý: 
- Giá vé được tính theo vnd/ người lớn
- Gía vé trẻ em (ghế ngồi) từ 2 – 5 tuổi bằng 75% giá người lớn
- Trẻ em từ 6 tuổi được tính như người lớn
- Đối với giường nằm giá vé trẻ em được tính như người lớn
Giá vé bao gồm:
- Xe 40 chỗ 
- Điều hòa
- Nước uống
- Khăn lạnh
Liên hệ: Công ty TNHH Vietnam Tourist     
Địa chỉ: Số 86 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04-38770298  Fax: 04-38770298
Hotline: +84.978.198.489

Xe bus Đà Nẵng - Huế

LOẠI XE     GIỜ ĐI GIỜ ĐẾNTHỜI GIANBẢNG GIÁ
 Ghế ngồi8.3012.003.5 giờ130.000
 Ghế nằm14.0017.003 giờ160.000
Chú ý: 
- Giá vé được tính theo vnd/ người lớn
- Gía vé trẻ em (ghế ngồi) từ 2 – 5 tuổi bằng 75% giá người lớn
- Trẻ em từ 6 tuổi được tính như người lớn
- Đối với giường nằm giá vé trẻ em được tính như người lớn
Giá vé trên bao gồm:
- Xe 40 chỗ 
- Giường nằm
- Điều hòa
- Nước uống
- Khăn lạnh
Liên hệ: Công ty TNHH Vietnam Tourist     
Địa chỉ: Số 86 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04-38770298  Fax: 04-38770298
Hotline: +84.978.198.489

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Xe bus Hội An - Nha Trang

Lịch trình: Xe bus Hội An - Nha Trang

LOẠI XE GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN THỜI GIAN GIÁ
 Giường nằm 19.00 7.00 12 giờ 525.000

Chú ý:
- Giá vé được tính theo vnd/ người lớn (giá ngày thường)
- Giá vé trẻ em (ghế ngồi) từ 2 – 5 tuổi bằng 75% giá người lớn
- Trẻ em từ 6 tuổi được tính như người lớn
- Đối với giường nằm giá vé trẻ em được tính như người lớn
Giá vé bao gồm:
- Xe giường nằm 40 chỗ
- Nước uống
- Điều hòa

Xe bus Nha Trang - Hội An

Lịch trình: Xe bus Nha Trang - Hội An

LOẠI XE  GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN THỜI GIAN GIÁ
 Giường nằm 19.00 6.00 11 giờ 525.000
 Chú ý: 
- Giá vé được tính theo vnd/ người lớn
- Giá vé trẻ em (ghế ngồi) từ 2 – 5 tuổi bằng 75% giá người lớn
- Trẻ em từ 6 tuổi được tính như người lớn
- Đối với giường nằm giá vé trẻ em được tính như người lớn
 Giá vé bao gồm:
- Xe giường nằm 40 chỗ
- Nước uống
- Điều hòa

Xe bus Huế - Đà Nẵng

Lịch trình: Xe bus Huế - Đà Nẵng

LOẠI  GIỜ ĐI  GIỜ ĐẾN THỜI GIAN GIÁ
 Ghế ngồi 8.30 11.00 3 giờ 130.000
 Giường nằm 13.30 16.00 2.5 giờ 160.000
Chú ý: 
- Giá vé được tính theo vnd/ người lớn
- Gía vé trẻ em (ghế ngồi) từ 2 – 5 tuổi bằng 75% giá người lớn
- Trẻ em từ 6 tuổi được tính như người lớn
- Đối với giường nằm giá vé trẻ em được tính như người lớn
 Giá vé bao gồm: 
- Xe 40 - 45 chỗ
- Giường nằm, ghế ngồi
- Điều hòa
- Nước uống
- Khăn lạnh

Xe bus Huế - Hà Nội

Lịch trình: Xe bus Huế - Hà Nội

LOẠI XE GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN THỜI GIAN BẢNG GIÁ
 Giường nằm 17.15 8.45 15.5 giờ 525.000
Chú ý: 
- Giá vé được tính theo vnd/ người lớn
- Gía vé trẻ em (ghế ngồi) từ 2 – 5 tuổi bằng 75% giá người lớn
- Trẻ em từ 6 tuổi được tính như người lớn
- Đối với giường nằm giá vé trẻ em được tính như người lớn
Giá vé bao gồm:
- Xe 40 chỗ
- Giường nằm
- Điều hòa
- Nước uống
- Khăn lạnh
 

Xe bus Hà Nội - Huế

Lịch trình: Xe bus Hà Nội - Huế
LOẠI XE  GIỜ ĐI  GIỜ ĐẾN  THỜI GIAN  GIÁ TIỀN
 Giường nằm 18.00 9.30 15.5 giờ  525.000
Giá vé bao gồm:
- Xe 40 chỗ
- Giường nằm
- Điều hòa
- Nước uống
- Khăn lạnh